Kiimassuon jätekeskus
kuormien vastaanotto

Avoinna tänään 7-18

 
 
Blogi | Kasalla

Blogi | Kasalla

15.11.2018

Jätteestä voi rakentaa – kiertotaloutta edistäen | Vieraskynäkirjoitus Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry


Ensin käynnistyi uusiomateriaalien hyödyntämistä maanrakentamisessa edistänyt ja vielä jatkuva UUMA-hanke, sitten YM:n vetämä rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma RaMaTe. Pian otsikoissa oli Sitran lanseeramana teolliset symbioosit, jota pian seurasi EU-komission kaikkia sektoreita koskettava ja kansallisen tiekartankin synnyttänyt kiertotalousaloite. Rakentamisen osalta eri ohjelmat tavoittelevat samaa päämäärää, saada erilaiset jäte- ja sivutuotevirrat sekä ylijäämämassat paremmin hyödynnettäviksi. Edelleen kohtaamme kuitenkin esteitä, joiden poistaminen ei ole sujunut toivotusti.

Kun kaatopaikkojen portteja ollaan asetusten voimin sulkemassa hyödyntämispotentiaalin omaavilta jätemateriaaleilta, lainsäätäjältä on jäänyt huomaamatta, että hyödyntäminen vaatii myös muun lainsäädännön nopeaa kehittämistä ja lupakäytäntöjen sujuvoittamista. Kierrätysastetta ei myöskään kasvateta primäärisiin raaka-aineisiin kohdistetuilla luonnonvaraveroilla, vaan tukemalla toimivien uusiomateriaalimarkkinoiden syntymistä. Ennustettava lainsäädäntökehitys ja määräysten yhteneväinen tulkinta ovat aivan keskeisessä asemassa kiertotalouden edistämisessä.

Uusiomateriaalien käytön ja samalla kiertotalouden edistämisen esteeksi on osoittautunut myös osaamisen ja tiedon puute. Se on ollut tiedossa mutta merkitystä ei välttämättä ole ymmärretty. Osaajia on mutta ei läheskään tarpeeksi rakentamisen pitkässä päätös-, suunnittelu- ja toteutusketjussa. Materiaaliominaisuuksien lisäksi uusiomateriaalien käyttöön tarvitaan koulutusta, jotta niitä osattaisiin ja uskallettaisiin ottaa todellisiksi vaihtoehdoiksi laajemmin ja järjestelmällisemmin.

Tarvitsemme yhtä lailla pieniä kuin suuriakin pilotteja, joista tulee nopeasti siirtyä ”tavaksi toimia”. Hyviä infrarakentamisen hankkeita on käynnissä mutta lisää tarvitaan myös kustannustehokkuuden parantamisen näkökulmasta. Oleellista on tuottaa tietoa myös eri ratkaisujen elinkaarisista ympäristövaikutuksista. Esimerkkinä teollisesta symbioosista betoniteollisuuden yritykset ovat yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa kehittäneet erilaisia, jopa innovatiivisia betonituotteita yhdyskuntajätteen poltosta syntyvää kuonaa hyödyntäen. Tällaista ympäristökelpoista mineraaliainesta, jota syntyy vuosittain lähes 300 000 tonnia, käytetään betonisten pihakivien, moduuliharkkojen ja tukimuurielementtien valmistuksessa.

Rakennusteollisuus on rakentamisen pitkän ketjun osana pieni jätteen tuottaja mutta voi olla jätteiden suuri hyödyntäjä. Kiertotaloutta edistävä hyödyntämispotentiaali voi olla ja onkin suuri. Sääntelyn, rakenteiden ja asenteiden on kuitenkin ensin muututtava toimintaympäristössä. Tarvitsemme myös julkisia rakennuttajia ja päättäjiä, jotka astuvat rohkeasti kehityksen kärkeen. Ympäristökelpoisia jätepohjaisia uusiomateriaaleja ja niihin perustuvia tuotteita ja ratkaisuja on markkinoilla. Niitä tulee ottaa käyttöön, jos todella haluamme olla yksi rakentamisen kiertotalouden edelläkävijämaista.

Pekka Vuorinen
ympäristö- ja energiajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry


 
Riina Rantsi

Riina Rantsi

Riina on työskennellyt Erityisjätteellä yli 10 vuotta, joista alkuvuodet aiemman omistajan Niska & Nyyssönen oy:n työntekijänä. Tätä ennen Riina on toiminut konsulttina Fundus oy:ssä ja WSP Environmental oy:ssä. Riinan väitöskirja pilaantuneiden maiden kunnostuksesta erityisesti ampumaradoilla ja kyllästämöillä valmistui vuonna 2002 Helsingin yliopistosta. 

Kasalla-blogin tarkoituksena on tuoda esille ajankohtaisia asioita pilaantuneiden maiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä sekä jätteenpolton pohjakuonien käsittelystä ja hyödyntämisestä. Riinan toiveena on saada aikaan vuorovaikutteista keskustelua onnistumisista ja kehitystä vaativista asioista - avoimesti ja asiallisesti.

"Jätehuolto ja erityisesti pilaantuneet maat sekä materiaalien hyötykäyttö on ollut intohimoni jo yli 20 vuotta. Erityisjätteellä tärkeimpänä olen pitänyt sitä, että saisin tartutettua oman intohimoni ja paloni työntekijöihin. Tässä olen mielestäni onnistunut. Nyt toivon sitä samaa teidän blogia seuraavien kanssa - luodaan yhdessä uutta."

 

Ota yhteyttä Riinaan

 
 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla toiminnastamme ja alaan liittyvistä uusista tuulista.